Zorgen in tijden van Corona

In deze verwarrende tijden waarin niets meer vanzelf spreekt, wil ik je graag op weg helpen. Met een koel hoofd en een warm hart. Onderstaande teksten, filmpjes en meditaties zijn ter bemoediging. Zodat je ervaart: we komen hier doorheen. Samen.

Adempauze meditaties

Adem meditatie voor liefdevolle vriendelijkheid

Meditatie ruimte voelen

Meditatie voor innerlijke ruimte

Meditatie innerlijke wereld opmerken

5 stappen zorgen voor jezelf


3 minuten pauzefilmpjes Innerlijke ruimte

Deel 1: geloven en weten

Deel 2: Ik en de ander

Deel 3: Herinneren en vergeten

Deel 4: Doen en laten

Deel 5: Vasthouden en loslaten

Podcast innerlijke ruimte

Podcasts over hoe te leven in tijden van crisis. In deel 1 bespreek ik het thema nabijheid en afstand, hoe doe je dat in lastige tijden? Deel 2 staat stil bij de vraag hoe je met verdriet omgaat. Wat neem jij mee naar huis, wat verwerk je, wat niet? Ook te beluisteren via Spotify. 

Ik en de ander

In deel 1 bespreek ik het thema nabijheid en afstand, hoe doe je dat in lastige tijden? 

Vasthouden en loslaten

Deel 2 staat stil bij de vraag hoe je met verdriet omgaat. Wat neem jij mee naar huis, wat verwerk je, wat niet?


ZONDER STRESS WERKEN

3 tips om je werkdruk te verlagen en prioriteit te geven aan echt belangrijke zaken.
KEIEN
Stenen

Zand

  1. Start de dag met Keien. Die grote keien staan voor kerntaken, die dingen waarop je aan het eind van de dag wordt afgerekend. De taken waarvoor je eigenlijk ben aangenomen bij je organisatie, of de taken die je jezelf hebt opgelegd. In mijn geval (geestelijk verzorger in een ziekenhuis) zijn dat de patientenbezoeken en de inventarisatie van aanvragen hiervoor.
  1. Vervolg met de Stenen: de lopende zaken, teamaangelegenheden, voorwaardenscheppende bezigheden.
  1. Eindig met zand: de e-mails (waarop je je keiplanning voor de volgende sessie baseren kan), telefoontjes. Skip alle cc's! Alleen wat direct aan jou is gericht, is eventueel van urgent belang.

Download hier je persoonlijke keienkaart:

Uit de praktijk

Een professor stond voor de collegezaal. Er stonden allerlei dingen voor hem op z'n bureau. Toen het college begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege glazen pot en deed hem vol met grote keien. Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze zeiden: "Ja."

Vervolgens pakte de professor een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de grote keien. Toen vroeg hij zijn studenten opnieuw of de pot vol was. Ze zeiden weer "Ja."

Nu pakte de professor een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden de studenten: "Ja, nu is de pot echt vol."

Daarop nam de professor twee glazen water van de tafel en goot ze leeg in de pot. En het water vulde de ruimte tussen de zandkorrels.

Daarop vroeg de professor: "Welke grote waarheid laat dit experiment ons zien?" De moedigste uit de zaal antwoordde: "Het laat zien dat onze agenda nooit zo goed gevuld is als we denken. Als we echt willen, is altijd ruimte voor meer afspraken en meer activiteiten." "Nee," zei de professor, "daar gaat het niet om. De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is de volgende: Als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in. Ik wil dat je beseft dat deze pot jouw leven is. De keien zijn de belangrijke dingen in je leven: je familie, je partner, je kinderen, je gezondheid, je geloof - het zijn de dingen die, als al het andere in je leven verloren is en alleen dit overblijft, ze je leven toch zullen vervullen. De kiezelstenen zijn de andere dingen die er toe doen. Zoals je werk, je huis, je auto. Het zand is al het andere. Als je eerst het zand in de pot doet, is er niet voldoende ruimte voor de kiezels en de grote stenen. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine dingen, zul je geen tijd meer hebben voor de dingen die voor jou belangrijk zijn."

Aandacht!

Ik vertel je vast niets nieuws: maar met bewust leven (mindful) ervaar je meer plezier in je dagelijks werk en leven.

Opmerkzaamheid is iets wat je kunt oefenen en het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld (of duur!) te zijn.

Met eenvoudige meditaties kom je al heel ver. Beluister de 3 minuten meditatie direct:

Of kijk eens rond op deze fijne site met alle mogelijke meditaties, keuze in tijdsduur, focus en stem van Ger Schurink